Estonia 2018 Rules in Estonian

VÕISTLUSREEGLID NAILYMPIA ESTONIA 2018

Ainult ESTONIA peavad kõik võistlejad kandma VALGET käepaela 3 päeval. ÄRA EEMALDA käepaela

 • Võistlusareenile tohivad siseneda ainult võistlejad ja nende modellid. Kõik muud areenile sisenevad isikud peavad taotlema loa ürituse korraldajalt või areeni kohtunikelt, kaasa arvatud meedia esindajad.
 • Võistlejatel on lubatud võistluse infotunni ajal seada üles oma töövahendeid ja tooteid. Kõik töövahendite karbid ja kotid (välja arvatud isiklik käekott, mille võib asetada tooli alla) tuleb viia areeni tagumise seina äärde. Neid ei tohi jätta küünelaua juurde. Küünetehnikutel palutakse kasutada võistluse ajal laua sahtleid kui nad on olemas.
 • Kogu võistlustöö (2 kätt), kui ei ole teisiti määratud, peab olema valmis ja kõik tööd peavad olema lõpetatud võistlemiseks määratud aja jooksul.
 • Iga võistluse eel on 20 minutit enne võistluse algust infotund.
 • Võistlejad & modellid peavad olema kohal enne infotundi ja viibima oma laudade juures kuni võistluse lõpuni.
 • Kui infotund algab, ei tohi võistleja puudutada modelli küüsi kuni võistluse alguseni. Kui võistleja puudutab modelli küüsi peale infotunni algust, lahutatakse tema lõplikust punktisummast 5 punkti.
 • Areeni kohtunikud kontrollivad modelli küüsi infotunni ajal veendumaks, et eelnevalt ei ole tehtud ühtki tööd. Laudu kontrollitakse samuti ja kui leitakse ilma sildita tooteid, võetakse need hoiule kuni võistluste lõpuni. Lisaks kontrollitakse küünekarpe ja vorme veendumaks, et enne võistluse algust ei ole tehtud eelmõõtmisi, kujundamist ega segamist.
 • Kui kohtunikud otsustavad, et modellile on tehtud eeltöid enne infotundi, lahutatakse võistleja lõplikust punktisummast 5 punkti.
 • Kui määratud aeg on lõppenud, peavad võistlejad kohe töö katkestama ja kõik võistlejad peavad võistlusareenilt lahkuma, kuni kohtunik on üle vaadanud kõik sinna jäänud modellid. (See nõuab aega, nii et võistlejatel soovitatakse oma käekotid kaasa võtta). Võistlejatel lubatakse areenile tagasi minna võimalikult kiiresti, et nad saaksid koristada lauad, valmistuda ette nende eemaldamiseks või järgmiseks võistluseks.
 • Võistleja, kes jätkab modelliga töötamist võistluse lõppemise järel, eemaldatakse võistluselt.
 • Kui on antud vastavad juhised, vastutavad võistlejad modellile hindamisprotseduuri tutvustamise eest ning suunavad ta enne lahkumist iga kohtuniku juurde. (Kohtunikke võib olla kuni 8).
 • Modellid ei tohi lahkuda areenilt enne, kui neid on hinnanud /näinud KÕIK kohtunikud. Modell, kes lahkub areenilt enne, kui teda on hinnatud, kõrvaldatakse võistluselt.
 • Areeni kohtunikel on õigus eemaldada või kõrvaldada võistluselt või vähendada punkte igal võistlejal, keda nähakse rikkumas võistlusreegleid.
 • Kuna tegemist on rahvusvahelise võistlusega, arvestab korraldaja ettenägematute asjaoludega. Korraldaja aktsepteerib võistleja hilinemist (eelnevalt registreeritud & oodatud) võistlusele kuni 10 minutit, kui on olemas vaba küünelaud. Uued registreeringud, mis tehakse võistluse päeval, ei jõua areenile, sest arvutisüsteem on enne võistluse algust suletud. Registreerida TULEB kuni 5 päeva enne võistlust.
 • Võistlejad võivad kasutada mobiiltelefone ja tahvelarvuteid kuni võistluse ajani ja kasutada võistluse ajal sotsiaalmeediat. Palume kasutada hashtage #nailympia / #nailympiacompetitions.

Lõpuks...

 • Igalt võistlejalt, kes ei järgi reegleid, lahutatakse punktisumma, mille kohtunikud määravad. Kui reeglid ei täpsusta punktide maha arvamist, tehakse üks hoiatus ja seejärel lahutatakse järgmise hoiatuse korral 5 punkti ja eemaldatakse võistleja võistluselt kolmanda rikkumise puhul.
 • Kohtunike otsus on lõplik. Hindamislehed antakse välja kohtades, kus hindamine toimub, paberil, näiteks Londonis ja peale ürituse lõppu saadetakse hindamislehed e-postiga.
 • Võrdseid punktisummasid uuritakse ja võitja määrab peakohtunik, kui kohtunik 1 punktisummasid on analüüsitud.
 • Hooli oma modellist. Tal on pikk päev. Enne võistlust peaks ta saama tualetis käia. Korralda modellile võistluspäeva jooksul toitlustus ja piisavalt juua. Modell võib jälgida sinu edusamme oma mobiiltelefonist ja/või tahvelarvutist.

Nailympia tiim ei vastuta võistlejate eest, kes rikuvad reegleid või ole reeglitest aru saanud. 

 

VÕISTLUSTE PIKKUS NAILYMPIA ESTONIA 2018

Number 1.75 minutit - L&P Acrylic Tip & Overlay 
Number 2. 75 minutit -L&P Acrylic Sculpture 
Number 3. L&P Acrylic Perfect Match  (automaatne, kui sisestad mõlemad L&P akrüülküüned)
Number 4. 75 minutit - Gel Tip & Overlay

Number 5.75 minutit - Gel Sculpture
Number 6. Gel Perfect Match (automaatne, kui sisestad mõlemad geelküünte võistlused)
Number 7.60 minutit 1 käsi - Salon Nails
Number 8. 30 minutit- Soak Off Gel Manicure

Number 9. 45 minutit 3 küünt -Reality Nail Art

Number 10. 2 tundi 1 käsi -  Stiletto Nails 
Number 11. PHOTOGRAPHIC 2018
Number 12. Esitlemine karbis 10 küünt- Mixed Media Boxed Art 

SEADUSLIKKUS…

Kaubamärgiga kaitstud logode ja sümbolite taasloomine on autoriõiguse RIKKUMINE. ÄRA KASUTA oma kujutistes Disney tegelasi, Warner Bros, Universal ega mingis vormis muusikakuulsusi. Need eemaldatakse registreerimise ajal. PALUME kasutada loomingus ainult oma ideid, kujutisi ja tegelasi.

HINDAMISE KRITEERIUMID 2018

Teeme omalt poolt kõik, et kohal oleksid asjatundjatest kohtunikud erinevatest maadest. Kohtunikud kohtuvad enne võistlust, et oleks selge, mida nad hindavad ning mille eest  vastutavad. Hindamis/punktilehed on kättesaadavad kõikidele võistlejatele pärast autasustamise tseremooniat ja kohtunikud üritavad vastata peale sündmuse lõppu kõikidele küsimustele ja kriitikale, kuigi see ei ole garanteeritud. Hindamine toimub pimemeetodil, iga kohtunik näeb ainult modelli käsi, välja arvatud Fantasy Nails & Complete Look (hinnatakse areenil), Runway, Reality Nails, Mixed Media (hinnatakse areenil küüneotstena) kategooriates. Kohtunikud ei tea, millise tehniku/kunstniku loodud küüsi või küüneotsi nad hindavad. Modellid on varustatud randmepaelal olevate numbritega, mis määratakse areenil juhuslikult enne iga võistlust. Kohtunikud ei hinda küünte kõiki aspekte. Igale kohtunikule antakse hinnata 2-3 aspekti 10st. Nii võivad nad keskenduda küünte teatud aspektidele mitte tervikule. See aitab hoida hindamise järjekindla, õiglase ja võrdse ning väldib olukorda, kus mõni kohtunik suurendab või vähendab drastiliselt võistleja punktisummat, sest nad ei hinda kõiki aspekte.

Hindamismeetodi viimane eelis seisneb selles, et hindamisprotsess muutub kiiremaks, mis on hea suurematel võistlustel nagu see. Võrdse punktisumma korral määravad koha peakohtuniku antud punktid. Võrdsete punktisummade korral allpool 10.kohta loetletakse iga sama punktisumma tähestikulises järjekorras, kuna koht alla 10.koha ei mõjuta võistleja asukohta pingeridades.  

Nailympia rahvusvahelise staatuse säilitamiseks üritatakse tagada erinevate ekspertide kaasamine kohtunikeks üle kogu maailma. 

Palume lugeda läbi kõik reegleid ja küsida selgitusi, kui sa ei ole 100% kindel, et said õigesti aru, sest vastutad ise reeglite õige mõistmise eest. Kui võistled ja kohtunik trahvib sind punktide maha arvamisega reegli tõttu, mida sa ei ole õigesti tõlgendanud, on võistluse käigus liiga hilja seda muuta. Kohtunike otsused on lõplikud ja kõiki võistlejaid hinnatakse samade kriteeriumite alusel. Väldi õppetundi võistluse ajal, esita kõik oma küsimused enne võistlust, et saaksid võistlusel meeldiva kogemuse.

NAILYMPIA ESTONIA 2018

GEL & L&P AKRÜÜLKÜÜNTE skulptuur & küüneotsad & kattekiht REEGLID

Number 1.75 minutit - L&P Acrylic Tip & Overlay 
Number 2. 75 minutit -L&P Acrylic Sculpture 
Number 3. L&P Acrylic Perfect Match  (automaatne, kui sisestad mõlemad L&P akrüülküüned)
Number 4. 75 minutit - Gel Tip & Overlay

Number 5.75 minutit - Gel Sculpture
Number 6. Gel Perfect Match (automaatne, kui osaled mõlemas geelküünte võistluses)

Skulptuur tehakse MODELLI PAREMALE           käele, küüneots & kattekiht MODELLI VASAKULE käele.

Kohtunikud hindavad sealjuures ka 3. võistlust PERFECT MATCH, mis hindab, kui hästi kahe käe küüned omavahel kokku sobivad. Kõiki elemente vaadeldakse, et näha, kas mõlema käe küünte jooned, tipud ja küljed sobivad kokku kahe erineva tehnika puhul L&P Acrylic & Gel süsteemide kasutamisel.

 • Võistlejad teevad skulptuuri modelli PAREMALE käele ja tipu/kattekihi modelli VASAKULE käele mõlemas geeli kategoorias ja Liquid & Powder Acrylic kategoorias. See tähendab, et siin on võimalik osaleda samaaegselt 2 võistluses.
 • Võistlejad võivad valida ka ühe võistluse ja ainult ühe käe. Ühe käe valinud võistlejatele antakse aega 75 minutit ühe käe jaoks ja nad asuvad kõik samas piirkonnas. Neil, kes teevad kaht kätt, palutakse 75 minuti järel teha 10-minutiline paus enne teise käe juures tööle asumist.
 • Võistlejad peavad lakkima modelli mõlemal käel 2 küünt (pöial ja väike sõrm) ainult punase lakiga ilma aluslakita, täitelakki või kattelakki tohib kasutada. Laki võib võistleja ise valida.
 • Küünte alaosas peavad kohtunikud nägema valget, kuid ei tohi näha naeratavat kaart. Punkte arvestatakse maha, kui punase lakiga kaetud küüntel on näha naeratav kaar.
 • Küünepatja EI TOHI laiendada.
 • Need on traditsioonilised võistlused, kus luuakse prantsuse stiilis roosad & valged küüned. Roosad katvad tooted EI OLE lubatud.
 • Kreemi, vett, õli ja lakki kuivatavaid tooteid tohib kasutada. Liigne vesi või õli võivad põhjustada punktisumma vähendamist. Kui nähakse, et võistleja puhastab käsi ja küüsi peale võistluse lõppemist mõne sellise tootega nagu suruõhk, arvestatakse punkte maha. Modellid ei tohi panna sõrmi suhu ega hõõruda neid riiete vastu.
 • Üheski L&P akrüülküünte kategoorias ei tohi kasutada geelitugevdajaid.
 • Lõpp viimistluses võib kasutada vett ja seepi.
 • Võistlejad ei saa valmistada ette, kujundada ega lõigata küüsi enne võistluse algust. Iga võistleja peab tulema kohale avamata küünekarbiga ja vormidega (25 vormi võistluse kohta). Areeni kohtunikud kontrollivad seda hoolikalt.
 • Küüneotste & kattekihi kategoorias on liim lubatud. Skulptuuri kategooriates EI OLE liim lubatud.
 • E-viilid on lubatud.
 • Geelküünte kategooria võistlejad peavad kaasa võtma UV või LED geelilambi. Lubatud on kasutada ainult Natural või Clear küüneotsi nii akrüülküünte kui kattekihi kategoorias.
 • Küüned peavad olema ruudukujulised või ümmarguse kujuga ja nende pikkuse suhe peab olema 2:3 küüneplaadist roosa & valge jaoks.
 • Lisapunkte antakse küüneplaadile poolkuude loomise eest.

 

SALONGIKÜÜNTE REEGLID (üks käsi) NAILYMPIA ESTONIA 2018

Number 7.60 minutit 1 käsi - Salon Nails

Näita oma oskusi salongiküünte professionaalina: igapäevaküüned püsiklientidele. Vali üks nendest kunstküünte süsteemidest (L&P akrüülküüned, UV geelküüned, klaaskiud) seejärel modelleeri, kujunda ja pikenda küüsi vastavalt sellele. (Geellakki ega dip süsteeme ei kasutata.)

Kohtunikud võrdlevad kaunistamata kätt, et näha, kuidas teenus on parandanud modelli käe välimust.


 • 60 minuti jooksul tuleb ainult ÜHELE käele teha salongi stiilis küünekaunistused kasutades selleks sobivat kunstküünte süsteemi.
 • Kasutada tohib ainult skulptuuri või küüneotsa & kattekihi tehnikaid. Eri valuvormid ega küünevormid nagu küüneotste & paberist modelleerimisvormid ei ole lubatud. 
 • Valgeid küüne tippe EI TOHI olla. Kasuta ainult läbipaistvaid või naturaalseid küüsi.

 • Võistlejatelt nõutakse professionaalsete roosade & valgete toodete kasutamist. Sädelust, värvipulbrit ega lisandeid EI TOHI kasutada – kohtunikud otsivad kõige loomulikumaid küüsi, mis sobivad käe kuju ja naha tooniga.
 • Kamuflaaži pulbreid või geele tohib kasutada, kui see “kliendile” sobib.
 • Kaunistusi ega kapseldamist ei ole vaja – kohtunikud tahavad näha loomuliku kujuga küüsi. Võistleja peab valima kõige sobivama kuju arvestades sõrmede ja küünte seisundiga.
 • Enne võistluse algust ei ole lubatud küünte suuruse ette valmistamine, muutmine ega eelsegamine.
 • Modelli kätt kontrollitakse enne võistluse algust ja kõiki värskeid küünte muutusi märgatakse.
 • Naeratavate joonte teket saadavaid tooteid ei tohi kasutada. Naeratava joone tegemiseks võib kasutada harja, küüneviili või ainult tööriista.
 • Puhastavate ja niisutavate toodete (õlid, kreemid, veed jne.) kasutamine on lubatud. Liigne õli kasutamine ei ole lubatud. Kohtunikud võtavad liigse õli eest punkte maha.
 • Küüned tuleb viimistleda loomulikus või prantsuse stiilis roosa & valgega – lubatud on geeli kattekihid ja tugevdajad. Värvilistpoleerivat küünelakki ei tohi olla.
 • Kohtunik hindab laua juures. Töövahendid ja tooted tuleb hoida puhtana ja korras ning kõigil toodetel peavad olema selged etiketid. Kui võistleja kasutab ebahügieenilisi töövahendeid või töötab ebahügieenilisel viisil, võidakse maha arvata kuni 10 punkti.
 • Lisapunkte antakse küüneplaadile poolkuude loomise eest.

SOAK OFF GEELMANIKÜÜRI REEGLID 2018

Number 8. 30 minutit- Soak Off Gel Manicure

 • See võistlus toimub ainult loomulike küüntega ja kestab 30 minutit.
 • Modelli küüntele peab olema tehtud maniküür. ÜHTKI maniküüri protseduuri ei tehta võistluse ajal.
 • Geellakiga katmiseks valmis küüned tuleb tugevdada ja katta vabalt valitud – MITTE traditsioonilise küünelaki või kõva geeliga. Üks käsi viimistletakse punase värviga. Teine käsi viimistletakse traditsioonilise prantsuse maniküüri stiilis. Kasuta valget vabas nurgas ja prantsuse varjutust küüneplaadil. Sädelus, läige või glitterpulber ei ole lubatud. Kõik värvid peavad olema pärlmutri ja helenduse vabad.
 • Võistlejatelt võidakse nõuda ühe küüne soak off töötluse tegemist kohtuniku juuresolekul, et veenduda soak off meetodi kasutamises.
 • Kujunduselemente ei nõua. Küüned peavad olema perfektselt veatud. 

  

REALISTLIK KÜÜNEKUNST 2018

Number 9. 45 minutit 3 küünt -Reality Nail Art

See on  IGAPÄEVASE KÜÜNEKUNSTI VÕISTLUS. Salongistiilis tänavakunsti kategooria.

See võistlus on avatud ja vabas stiilis, mis võimaldab kõikidel võistlejatel kasutada oma tugevaid külgi. Võistlejatele antakse 45 minutit 3 võistluse korraldaja poolt toodud küüne tegemiseks. Kohtunikud otsivad igapäevast küünekunsti, mis meeldiks klientidele.

Esimene küüs peab esindama 25-aastastele sobivat küünte kujundust, teine küüs 25-45-aastastele sobivat kujundust ja kolmas küüs üle 45-aastastele sobivat kujundust. Võistlejale antakse ette naise pilt, kelle küüsi ta peab kujundama. See pannakse lauale, kui sead üles oma küünelaua. Seejärel tuleb sul panna sobiv küüs iga naise pildi juurde kohtunikele hindamiseks. PALUME kasutada mistahes vormis teipi, liimi või seinanätsu.

Kohtunikud otsivad kujundusi, mida saaks kasutada küüne kujundamisel või rõhutamisel või kõigile 10 küünele, nii et kliendile meeldiks seda kanda. See on REALISTLIK küünekunst. Kohtunikud ei otsi seekord keerukaid kujundusi, vaid nad otsivad realistlikke küünekujundusi, mida saaks müüa ja mis peegeldaks just praeguseid moesuundumusi.

3D kunsti ei aktsepteerita. Ainult ühetasandilised küüned või kivikestega kaunistused jms. 

Lubatud: akrüülvärvid (mittetoksilised), geellakk, glitterpulbrid, kiled, kivikesed, kleebised, kaunistused, maalingud, Dip süsteem – kõik peale 3D sobib.

 • Palume TUUA 3 täielikult kaetavat küünt – võid eelnevalt muuta nende küünte kuju ja suurust– küüs peab olema plastikust.
 • Modell ei ole vajalik. 
 • Võistlejatel on 45 minutit, et luua 3 erinevat küünekujundust, mis esindaksid realistlikku salongi küünekunsti.
 • 3 küünt kinnitatakse esitamiseks paberile. Ära lisa selgitusi ega kavandeid ega mingit erikujundust. Ainult 3 küünt paberil 3 naise pildi juurde asetatuna.
 • E-viilid ja LED/UV lambid on lubatud.

 • Kõik tööd tuleb luua võistluse jooksul.

 • Tehnik peab töötama võistluse ajal küünelaua juures üksinda. 

 • Korraldaja säilitab kõik sisestused areeni ekraanil kuvamiseks kuni ürituse lõpuni pühapäeval või esmaspäeval sõltuvalt kohast.
  SEADUSLIKKUS…

Kaubamärgiga kaitstud logode ja sümbolite taasloomine on autoriõiguse RIKKUMINE. ÄRA KASUTA oma kujutistes Disney tegelasi, Warner Bros, Universal ega mingis vormis muusikakuulsusi. Need eemaldatakse registreerimise ajal. PALUME kasutada loomingus ainult oma ideid, kujutisi ja tegelasi.

  

STILETTOKÜÜNTE VÕISTLUSREEGLID NAILYMPIA ESTONIA 2018

Number 10. 2 tundi 1 käsi -  Stiletto Nails 

 • Küüned kujundatakse vormides. Küüneotsad pole lubatud. Küünelaual on ainult 25 vormi.
 • Küüned tuleb teha kasutades L&P akrüülküünte või kõvade geelküünte süsteeme.

 • Küünte pikkus peab olema 100-200% küüneplaadi pikkusest.
 • Küüned kujundatakse vastavalt võistleja soovile ja võimetele.
 • Pinnale võib lisada kaunistusi või kapseldada. Kui kaunistus lisatakse pinnale, ei tohi see olla rohkem kui 1/4 (0,635cm) tolli kõrge
 • Geelitugevdajad ja kattekihid on lubatud.

 • Värv, triibud, kivikesed ja väärismetallid on lubatud
 • Kleebised ei ole lubatud. See tähendab, et kasutada ei tohi eelnevat kujundatud või trükitud aplikatsioone või kilesid.
 • Õli, lanoliini, kreemi, vett ja lakki kuivatavaid tooteid võib kasutada.
 • Viimistluse lõpetamises võib kasutada vett ja seepi.
 • E-viilid on lubatud.
 • Geelküünte kategooria võistlejad peavad kaasa võtma UV või LED geelilambi.
 • Kõik kunstiline töö tuleb luua võistluse ajal.
 • Kasutatavatele toodetele võib soovi korral lisada värvi või sädelust.

 

FOTO VÕISTLUSREEGLID NAILYMPIA ESTONIA 2018

Number 11. PHOTOGRAPHIC 2018

Teie töö peaks olema ainult portree kujul, sest seda peetakse ajakirja esikaaneks .

 1. 1. Kõik fototööd tuleb saata e-posti aadressile

  Viktoriaprihodko@gmail.com, kui taotlust maksti enne 9. maid 2013, arvestatakse registreeritud tööd.

Kõik fotoportreed esitatakse võistlusalal 2015/12/05 kell 15:00.

 1. 2. Kõik fototööd peavad olema Nailympia jaoks uued ja neid saab konkursil esitada ainult üks kord. Kohtunikud kontrollivad töö- fotod teistel konkurssidel osalemiseks. Võistlusel osalenud töö on keelatud.
 2. 3. Hinnatakse "FULL IMAGE", mitte ainult küünte tööd. Punktid saab nii disaini eest. Kui ka WOW efekti eest. Arvesse läheb foto-töö stiil, taust ja teema.
 3. 4. Küünte disain võib hõlmata käsitsi maalimist, akvaariumi disaini ja mahulist disaini.

Fotograaf: töö peab olema originaal, mis ei olnud varem avaldatud.

MÄRKUS. Kas te näete selgelt küünte disaini? Madalalt tööd hinnatakse, kui kohtunik ei saa küüne selgelt näha.

 1. 5. Töö peab olema vähemalt 240 dpi ja 2 mb, kuvasuhe 4x3. Fotopilt A3-vormingus (297 x 420)
 2. 6. Võib olla must ja valge, sepia või värv.
 3. 7. Kirjaliku kirjelduse "samm-sammult" peate esitama oma fotole, täpsustades, kuidas disain üldiselt loodud. See peab kohtunike tähelepanu pöörama tehtud töö keerukusele. Pange tähele, et punktid arvatakse maha, kui te ei anna üksikasjalikku kirjeldust.

Palun esitage ainult järkjärgulise kirjelduse tekst, fotod ei pea lisama. Tasulise kandidaadi jaoks on lubatud ainult üks foto.

Märkus: kõik fotokujutised, mida ei võeta ära pärast võistluse lõppu, ei tagastata.

MIXED MEDIA BOXED KÜÜNEKUNSTI REEGLID 2018

Number 12. Esitlemine karbis 10 küünt- Mixed Media Boxed Art 

 • Kõik esitatud tööd peavad olema Nailympiavõistlusareenil uued ja neid tohib teha sellel võistlusel ühe korra – sama sisestust ei saa teha näiteks Londonis, Sydneys ja Houstonis. Korduvad tööd eelmistest aastatest ei ole lubatud. 
 • Võistlus toimub ‘näita & jutusta’ formaadis. Küüned tuleb kujundada erinevas suuruses küüneotstega ja panna areenil olevasse esitluskarpi (kaant ega katet ei ole vaja). ÄRGE pange 10 küünt kokku, et luua üht suurt lõuendit – küünte vahel peab olema vahe ja kasutada tuleb vähemalt 5 erineva suurusega küüneotsa. See on kunst paljudel pisikestel lõuenditel.
 • Lõuendid ei tohi olla suuremad kui 10 tolli igas suunas ja kuni 4 tolli kõrged. Kui lõuend on suurem, võib juhtuda, et seda ei kuvata ja kui see on liiga suur, võidakse seda mitte aktsepteerida. Selle üle otsustab Nailympia.Kohtunikud mõõdavad lõuendeid.
 • Kõik esitatud tööd peavad olema enne võistlust 100% valmis. Kogu 10 küünest koosnev komplekt peab olema loodud ja esindama erinevaid küüne suurusi nagu loomulikud küüned– kohtunikud soovivad näha 5 erinevas suuruses küüneotsa. Kui keegi kasutab kõiki samas suuruses küüneotsi, lahutatakse tema lõplikust punktisummast automaatselt 10 punkti. 
 • Võistleja kohta on lubatud maksimaalselt kaks tööd ja iga töö eest tuleb tasuda. Peale võistluse lõppu jäetud tööd ei tagastata võistlejale. 
 • Kõik esitatud tööd peavad olema esitatud teiseks registreerimiseks 1. või 2. võistluspäeval kell 10 sõltuvalt reglemendist.
 • Kõikide tööde juures peab olema trükitud kirjeldus (50 sõna) töö kohta, mis mahub ühele paberilehele ja sisaldab kasutatud küünekunsti liike. Kui kirjeldust ei ole lisatud, vähendatakse punktisummat.
 • Võistlejad peavad kasutama 3 5 küünekunsti vahendist: aerograafia, kaunistused (kivikesed, triibud jne), L&P akrüülküüned, geel, käsitsi maalimine, maalingud. Kui on kasutatud vähem kui 3, võetakse punktisummast maha 10 punkti iga vahendi eest, mida on alla 3.  
 • Kleebised ei ole lubatud. Kõiki kolme kasutatavat vahendit tuleb kasutada kunstipärasel viisil, et need läheksid arvesse 3 küünekunsti vahendina. Võistleja vastutab ise kõikidele küsimustele vastuste leidmise eest enne võistlust ja kohtunike otsuseid aktsepteeritakse lõplikena.
 • Kaunistused ja L&P akrüültooted ei tohi ületada üheski suunas 1⁄4” originaalküüne pinnast. Selle nõude eiramisel lahutatakse lõppsummast 10 punkti.  
 • Ükski kaunistus ei tohi küüntele kinnitatuna või ilma kinnitamata ületada 1⁄4” küüne pinnast. Selle nõude eiramisel lahutatakse lõppsummast 10 punkti.  

Võimalik on saata karp postiga, kulleriga või teise küünetehniku kaudu, kui ei saa ise üritusel osaleda.

FANTASY KÜÜNEKUNSTI REEGLID 2018

 • Kõik esitatud tööd peavad olema Nailympiavõistlusareenil uued ja neid tohib teha sellel võistlusel ühe korra. Korduvad tööd eelmistest aastatest ei ole lubatud. 
 • Fantaasiatöö tuleb teha ainult loomulikele küüntele. EI TOHI olla värvi, ei tohi kasutada prantsuse ega loomulikke kaunistusi ega geellakki – võistlusareenil on ainult loomulikud küüned. Loomulikele küüntele tehakse eelnevalt maniküür. Kui küüntel on lakk või aluslakk, võetakse maha 10 punkti.
 • Võistlusareenile tohivad siseneda ainult võistleja ja modell. Kostüümid, meik ja soeng tuleb teha enne võistlust. Küüned tuleb lisada välimuse täiendamiseks ühe võistlustunni jooksul ilma täiendava abita. 
 • Kõik küüntele lisatavad detailid või kaunistused tuleb teha täiesti valmis enne võistlust, seejärel võistluse jooksul kokku panna ja asetada/kinnitada küüntele. Võistluse jooksul tuleb luua 10 erinevat küüneotsa 10 küünele. 10 sõrme jaoks peab olema 10 küünt.
 • Kolmemõõtmelised, eelnevalt valatud kaunistused, suled, kleebised, kalliskivid, mustrid ja igas vormis fantaasiad on lubatud.
 • Eelnevalt ei ole lubatud küüntele midagi kinnitada, kujunduselementide lisamine küüntele peab toimuma selleks ette nähtud tunni jooksul.
 • Modellid peavad kandma oma kostüümi enne võistluse algust ja seda viimistletakse lõplikult võistluse jooksul. 
 • Kostüüm on oluline osa sellest võistlusest (1-10 punkti 100 võimalikust), kuna sellel võistlusel hinnatakse loomingulisust, keerukust ja seda, kui hästi kogu kujunduse teema ja kostüüm kokku sobivad. Kostümeeri modell pealaest jalatallani.
 • Täienda oma tööd kuni 50 sõnaga väikesel kaardil (pannakse hindamise ajaks modelli jalgade juurde), mis kirjeldavad teemat ja kasutatud küünekunsti vahendeid. Selgita, milliseid tehnikaid, tooteid ja materjale on loomingus kasutatud. Samm-sammult fotosid ei aktsepteerita. Asjaomase töö või kunstniku fotod toovad kaasa punktide maha arvamise või võistluselt kõrvaldamise.

SEADUSLIKKUS…

Kaubamärgiga kaitstud logode ja sümbolite taasloomine on autoriõiguse RIKKUMINE. ÄRA KASUTA oma kujutistes Disney tegelasi, Warner Bros, Universal ega mingis vormis muusikakuulsusi. Need eemaldatakse registreerimise ajal. PALUME kasutada loomingus ainult oma ideid, kujutisi ja tegelasi.

 Informatsioon tasemete kohta & võistlustasud 2018

 Division 1 –algajad (treenereid/õpetajaid ei lubata) 

Üks kategooria 60 eur
Kaks kategooriat 100 eur
Kolm või enam kategooriat (3-14) – 140 eur
Algajad -õppurid ja professionaalsed küünetehnikud, kes ei ole varem osalenud ühelgi küünevõistlusel kusagil maailmas. (Selles kategoorias tohi  esineda õpetajad/juhendajad)

Division 2 – Praktik (treenerid/õpetajad on lubatud)

Üks kategooria 90 eur
Kaks kategooriat 170 eur
Kolm või enam kategooriat (3-14) – 250 eur
Praktik - õppurid ja professionaalsed küünetehnikud, kes on osalenud, kuid ei ole kunagi võitnud ühtki võistlust kusagil maailmas, kuid on saanud kohti alates 2.kohast. Kõik õpetajad PEAVAD kasutama seda taset, kui ei ole tegemist meistritega ehk 3.divisioniga.

 Division 3 – Meister

Võistleja, kes on tiitlivõitja, on saavutanud esikoha mõnel tunnustatud küünevõistlusel või olnud parim võistleja.

ART Master (3-5 kunsti liiki) – 330 eur
MASTER TECH (3 kategooriat – peab olema 3 tehnikat/süsteemi) 330 eur
4 või enam kategooriat 375 eur

TIIMIVÕIT

Seda arvestatakse tiimis oleva kolme võistleja 3 parima tulemuse alusel igal võistlusel. Tiimid koosnevad 3-6 samal tasemel olevast võistlejast. Tiimi saavad moodustada ainult sama taseme võistlejad.

Nailympia autasustamise kriteeriumid maailmakarika võistlustel

Nailympia Global Cup 2018
Üldvõitja selgub Stiletto, Acrylic Sculpture, Acrylic L&P  skooride alusel, mis on 3 kõige keerukamat tehnikat ja võistlus toimub neljas kohas - USAs, Austraalias, Eestis ja Ühendkuningriigis.

Tiimikarikas 
Võistluse kohta lähevad arvesse tiimi 3 parimat tulemust (mitte võistleja).
ARVESSE EI LÄHE - Soak Off Gel Manicure, Runway Nails, Photographic. 

Individuaalvõitja Ühendkuningriigis (ainult Londonis) 
Osaleda tuleb 3 või enamal võistlusel. 
ARVESSE EI LÄHE - Soak off Gel Manicure, Runway Nails and Photographic

Üldvõitja 
Üks võitja taseme kohta. 
Võistluste 3 kõrgeimat punktisummat. 
ARVESSE EI LÄHE  – Soak Off Gel Manicure, Mixed Media Boxed Art, Reality Nails

KUNSTI üldvõitja (ainult Londonis)
Peab olema võitnud vähemalt ühe võistluse 
Peab olema osalenud vähemalt kahel võistlusel. 
Kõik punktisummad liidetakse kokku. 
ARVESSE LÄHEVAD: Reality Nails, Mixed Media Boxed Art ja Photographic

Nailympia London Judges 2018

 • Nailympia Lond 2018 Social Georgie
 • Nailympia Lond 2018 Social Rebecca
 • Nailympia Lond 2018 Social Hazel
 • Nailympia Lond 2018 Social Aliz
 • Nailympia Lond 2018 Social Anneke
 • Nailympia Lond 2018 Social Liesbeth
 • Nailympia Lond 2018 Social Taylor
 • Nailympia Lond 2018 Social Viktoria
 • Nailympia Lond 2018 Social Reni
 • Nailympia Lond 2018 Social Jacqueline
 • Nailympia Lond 2018 Social Elaine
 • Nailympia Lond 2018 Social Kristina
 • Nailympia Global 2018 Social Jurate
 • Nailympia Lond 2018 Social Gabriella
 • Nailympia Lond 2018 Social Jeanette
 • Nailympia Lond 2018 Social Gemma
 • Nailympia Lond 2018 Social Morgan
 • Nailympia Lond 2018 Social Dannii
 • Nailympia Lond 2018 Social Fiona
 • Nailympia Lond 2018 Social Alisha
 • Nailympia Lond 2018 Social Kirsten
 • Nailympia Lond 2018 Social Antony
 • Nailympia Lond 2018 Social Jai
 • Nailympia Lond 2018 Social Gergana
 • Nailympia Lond 2018 Social Kelly
 • Nailympia Lond 2018 Social Marian
 • Nailympia Lond 2018 Social Najet

Nailympia USA Judges 2018

 • Nailympia USA 2018 Social Frederic
 • Nailympia USA 2018 Social Tracey Lee
 • Nailympia USA 2018 Social Alisha
 • Nailympia USA 2018 Social Shelena 300
 • Nailympia USA 2018 Social Traci
 • Nailympia USA 2018 Social Anna
 • Nailympia USA 2018 Social Tan
 • Nailympia USA 2018 Social Tracylee
 • Nailympia USA 2018 Social Lorena
 • Nailympia USA 2018 Social Vitaly
 • Nailympia USA 2018 Social Morgan
 • Nailympia USA 2018 Social Tony
 • Nailympia USA 2018 Social Gina
 • Nailympia USA 2018 Social Ami
 • Nailympia USA 2018 Social Lisa
 • Nailympia USA 2018 Social Athena
 • Nailympia USA 2018 Social Samantha
 • Nailympia USA 2018 Social Taylor

Nailympia Australasia Judges 2018

 • Nailympia Aus 2018 Social Caroline
 • Nailympia Aus 2018 Social Sarah
 • Nailympia Aus 2018 Social Cherie
 • Nailympia Aus 2018 Social Elaine
 • Nailympia Aus 2018 Social Patricia
 • Nailympia Aus 2018 Social Rachel
 • Nailympia Aus 2018 Social Samantha
 • Nailympia Aus 2018 Social Debra
 • Nailympia Aus 2018 Social Jai
 • Nailympia Aus 2018 Social Mirka
 • Nailympia Aus 2018 Social Marian
 • Nailympia Aus 2018 Social Rebecca
 • Nailympia Aus 2018 Social Mindy
 • Nailympia Aus 2018 Social Dannii

Nailympia Estonia Judges 2018

 • Nailympia Estonia 2018 Social Olga
 • Nailympia Estonia 2018 Social Iryna
 • Nailympia Estonia 2018 Social Morgan
 • Nailympia Estonia 2018 Social Elaine
 • Nailympia Estonia 2018 Social Inna
 • Nailympia Estonia 2018 Social Viktoria
 • Nailympia Estonia 2018 Social Elena
 • Nailympia Estonia 2018 Social Karin
 • Nailympia Estonia 2018 Social Marian
 • Nailympia Estonia 2018 Social Taylor